Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAF-POL INVEST SP. Z O.O Malinowa 9, Kmiecin, 82-100 Nowy Dwór Gdański
  2. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres: nowajantarowa@rafpol-invest.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym i innych formach usług świadczonych drogą elektroniczną RAF-POL INVEST SP. Z O.O do:
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w szczególności do udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas pytania, marketingu własnych produktów oraz korzystania ze strony https://rafpol-invest.pl zapisywania informacji w plikach cookies na urządzeniu końcowym
  5. jeżeli zajdzie potrzeba do celów niezbędnych do wykonania zlecenia lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz realizacji zlecenia lub umowy. W razie nie podania danych RAF-POL INVEST SP. Z O.O nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym oraz realizować zlecenia lub umowy.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia.
  9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.