Budynek B

Przejdź do wybranej kondygnacji budynku, wybierając jeden z poziomów budynku.

Możesz wybierać z kondygnacji podświetlonych na zielono. Pomarańczowe kondygnacje zostały sprzedane.